Web Analytics

Over Groningen

Over Groningen

De historische regio Ommelanden was grotendeels Friestalig, met driekwart (Hunsingo, Fivelingo, Westerkwartier) met gelijke status. In de 15e eeuw waren de Nedersaksische dialecten echter dominant geworden in de Ommelanden, en in sommige dorpen in het Westerkwartier (De Wilp, Opende, Kornhorn, Marum) werd nog steeds Fries gesproken. Tegenwoordig is Groningen de dunstbevolkte provincie van Nederland, met 251 inwoners per km².

Link toevoegen

Link toevoegen